U kunt profiteren van de dienstverlening van Commenda, wij leveren op maat gemaakte geconsolideerde vermogensrapportages. Door middel van een praktische en integrale benadering zorgen wij voor een efficiente backoffice om u volledig bijgewerkte en complete overzicht te geven van alle bezittingen. Al uw beleggingen, wereldwijd en van welke aard dan ook; wij ondersteunen u om uw vermogen zeer efficient te beheren. Door het zorgvuldig samenstellen van de rapportages en de frequente levering (u bepaalt de tijdstippen zelf) vormen de rapportages een belangrijk onderdeel van uw risicomanagement. 

Proces 

Wij ontvangen rechtstreeks van uw banken en vermogensbeheerders (inzage in) uw beleggingsrapportages en -transacties en verwerken deze. Gegevens ten aanzien van beursgenoteerde effecten, worden automatisch ingelezen. Dat geldt ook voor de aanwezige benchmarks. Na verwerking volgt een aantal automatische en handmatige controleslagen. U ontvangt de rapportage digitaal dan wel per post, zo frequent als u dat wenst. 

Controle afspraken 

Wij controleren voor u of de banken en beheerders zich aan de met u gemaakte kostenafspraken hebben gehouden. Onze ervaring is dat dit noodzakelijk is. 

Naast Alle bezittingen, inclusief onroerend goed en private equity kunnen uiteraard ook financieringen worden opgenomen 

Naast uw beursgenoteerde beleggingen, heeft u doorgaans ook uiteenlopende niet genoteerde bezittingen , zoals Private Equity investeringen, vastgoed, onderhandse leningen en prive collecties. Al uw bezittingen kunt u door ons laten opnemen in uw rapportage. U kunt uitgebreide Private Equity analyses ontvangen indien gewenst (zie voorbeelden). Doordat ook eventueel aanwezige financieringen kunnen worden opgenomen in de rapportage, heeft u volledig overzicht. 

Benchmarking / Prestatievergelijking 

U wilt graag dat de beste mensen voor u werken, tegen een redelijke prijs. De prestaties van banken en beheerders in vergelijking tot de markt, evenals de kosten zijn goed inzichtelijk te maken. Prestaties beoordeel je door deze af te zetten tegen af te spreken benchmarks/ ijkpunten. Kosten kunnen doorslaggevend zijn voor uw rendement en risico. Voor selectie van uw beheerders en effecten kunt u onder andere gebruik maken van: 

  • Performance attributie (inclusief het interactie effect)
  • Performance contributie
  • Kosteninformatie
  • Prestatie overzicht
  • Risk return profiles per manager (including total portfolio)


U kiest de insteek:
Beleggingscategorieen, risicoverdeling, sectorspreiding, effecten per bewaarder

Uw bezittingen kunnen onder diverse gewenste categorieen/ typeringen worden opgenomen: Per asset type (obligatie, aandeel en tussenliggende categorieen); of bijvoorbeeld geografisch, valutair, per sector, per bewaarder, cashflowmatig. Onze ervaring sluit aan op uw wensen zodat wij samen een ideale rapportage kunnen samenstellen. Uitgebreid of kort.Risico monitoring Risico monitoring is uiterst belangrijk. Daarom hebben wij tools ontwikkeld die u volledig inzicht geven. Door onze dagelijkse prijsupdates kunnen wij de bewegelijkheid (volatiliteit) van de portefeuille berekenen. Maar ook de sharp Ratio. Samen met de eerder genoemde variabelen geven wij maximaal inzicht, meer dan de vermogensbeheerders u kunnen of willen geven! Hiermee houdt u controle over de portefeuille. 

Valuta

Ons systeem is volledig multi currency, dat betekent dat we op ieder moment voor u een juiste weergave naar iedere actuele koers kunnen vertalen. Daarnaast kunnen wij rapportages maken in verschillende talen mocht dit noodzakelijk zijn. 

Conclusie

Onze rapportages kennen zeer veel mogelijkheden. U krijgt een taylor made oplossing, zodat deze volledig aansluit bij uw situatie/ organisatie. De rapportages vormen een belangrijk onderdeel van uw investeringsproces teneinde een efficiente portefeuille te creeren. Onze ervaring is dat de kosten van deze rapportage eenvoudig worden terugverdiend.

geconsolideerde rapportages
Rapportages